tirsdag den 7. december 2010

Anmeldelse

Bogvægten har også anmeldt Diget, egentligt en ret intetsigende anmeldelse, som mest består af faktuelle sager og referat. Men der skrives dog, at ''ideen med at indfange middelalderens fortællinger i en bog om en dreng er interessant ... og måske en anvendelig indgang til historie/dansk i skolen.''